Klarar internet chockdigitaliseringen?

I mars tog Sverige på tio dagar ett digitaliseringskliv som många menar annars skulle tagit tio år. Beroendet av ett fungerande internet för att klara vardag och arbete blev tydligt. Men klarar internet det ökade trycket? Vad har hänt med säkerhet och integritet under chockdigitaliseringen?

Webbinariet är en del av Digital@Idag som genomför hundratals aktiviteter i hela Sverige

www.iva.se
Fredag den 2 oktober 2020 12:00 - 13:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Utan ett fungerande internet hade vi inte kunnat hantera coronakrisen som vi gjort. För många äldre och riskgrupper blev kontakter med hjälp av digitala tjänster en oumbärlig del av vardagen. Högskolestudenten bytte över en natt föreläsningssalen mot studentrummet. Samtalet med arbetskamrater vid kaffemaskinen ersattes av virtuella fikamöten.

Nu blev det tydligt för alla att vi är lika beroende av ett fungerande internet som av det elnät vi tar för givet alltid ska fungera. Samtidigt räknar vi med att våra kontakter med myndigheter och företag kan ske på ett säkert sätt och de uppgifter och digitala spår vi lämnar inte ska missbrukas.

  • Har Sveriges digitala infrastruktur tillräcklig kapacitet för att klara en allt mer omfattande digitalisering? Är den tillräckligt driftsäker? Vilka satsningar behövs inför framtiden?
  • Hur tillgängligt är internet för Sveriges medborgare. Är tillgången till snabbt bredband tillräcklig för alla? Vilka är skillnaderna i kunskaper hos olika grupper för att dra nytta av digitala tjänster?
  • Har frågor om säkerhet och personlig integritet fått tillräcklig plats under chockdigitaliseringen? 

Välkommen till ett seminarium som IVA arrangerar som en del av det riksomfattande initiativet  temadag den 2 oktober för att inspirera alla människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen. Utgångspunkten är IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft.

Medverkande: 

  • Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef Internetstiftelsen.
  • Patrik Fältström, Technical Director and Head of Security Netnod.
  • Ylva Hambraeus Björling, ordförande Internetstiftelsen.
  • Siren Hofvander, it- och säkerhetskonsult.
  • Daniel Stark, Head Of Business Management SME Telia Company.

Moderatorer: Linda Olsson och Jan Westberg, projektledare respektive kommunikationsansvarig för IVAs satsning Digitalisering för ökad konkurrenskraft.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.