Klimatförändringar och vattnets kretslopp - hur påverkas samhälle och ekosystem?

Klimatförändringarna påverkar vattnets kretslopp. Vilken kunskap har vi om effekterna på kort och lång sikt? Hur påverkas ekosystem? Hur kan samhället bäst anpassas till förändringarna?

Webbinarium arrangerat av IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning

www.iva.se
Måndag den 12 april 2021 12:30 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Klimatförändringarna förknippas ofta med stigande temperaturer. Men de har också en stark koppling till vattnets kretslopp och därmed förutsättningarna för allt liv på jorden. 

  • Hur förändrar människan sötvattnets flöden och tillgänglighet?
  • I vilken grad kan klimatmodeller förutsäga förändringar i vattenflöden?
  • Hur påverkar klimatdrivna förändringar tillgång och kvalitet på vatten olika samhällssektorer?
  • Vilka utmaningar innebär förändingarna för olika delar av näringslivet?
  • Hur ska olika delar av samhället anpassa sig till förändringarna? Och till vilket pris?

Välkommen till ett seminarium där rapporten Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning diskuteras.

Medverkande: Kerstin Brinnen, branschjurist, SveMin, Georgia Destouni, professor Stockholms universitet och ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram rapporten, Magnus Ek, riksdagsledamot, Centerpartiet, Patrik Engström, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Markus Hoffman, expert vatten och växtnäring, LRF, Maja Högvik, miljöhandläggare, SKR, Anders Lindroth, professor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet, Nina Lundström, riksdagsledamot, Liberalerna, Jonas Olsson, forskningsledare inom området Småskalig hydrologisk modellering, SMHI, Tomas Rahm, Skoglig specialist certifiering/hållbarhet, Södra, Tord Svedberg, ordförande i styrgruppen för Hållbar vattenförsörjning, Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot, Moderaterna

Moderator: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, Stockholms universitet.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.