Högnivåseminarium om klimatförändringarna

IVA bjuder in till ett eftermiddagsseminarium om klimatet och dess påverkan på vårt samhälle och näringsliv. Möt Sveriges främsta forskare som tillsammans med myndighetschefer och företrädare från flera av Sveriges viktigaste företag talar om vår tids ödesfråga: klimatförändringarna.

Streamas live

Välkommen till seminarium arrangerat av IVAs avdelningar för Bioteknik, Ekonomi, Skogsnäringens teknik, Teknikens grunder och gränsområden

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm eller www.iva.se
Tisdag den 18 oktober 2022 13:00 - 16:30

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Program med hålltider

13:00 Inledning och presentation av seminariet

Tuula Teeri, IVAs vd

Erland Källén, professor emeritus vid Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet och ledamot av IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden.

13:10 Klimatförändringarna - den naturvetenskapliga bakgrunden

Annica Ekman, professor vid Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Forskning inriktad mot klimatprocesser, särskilt de som är förknippade med moln och aerosoler.

13:25 Klimatkänslighet – den naturvetenskapliga bakgrunden

Erik Kjellström, professor, SMHI. Verksam vid Rossby Center,SMHIs klimatforskningsenhet. Forskning inriktad mot aerosoler i atmosfären och regional klimatmodellering.

Frågor och kommentarer om de två föregående föredragen: Lennart Bengtsson, tidigare professor vid Max-Planck-Institutet för meteorologi i Hamburg, tidigare chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts i Reading.

13:50 Klimatförändringarnas påverkan på sårbarheten i samhället och förutsättningarna för stadsbyggnad

Emily Boyd, professor Lunds universitet. Föreståndare för LUCSUS, (Lund University Centre for Sustainability Studies). Lead author i senaste IPCC rapporten (WG2) för kapitlen om uthållig utveckling.

Frågor och kommentarer: Åsa Persson, forskningschef, Stockholm Environment Institute, Docent, Institutionen för Tema, Linköpings universitet.

14:15 Klimatförändringarnas effekter på hälsa och mat

Elisabet Lindgren, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholms universitet. Medverkat som författare i IPCC-rapporter. Ledamot av regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor och Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Frågor och kommentarer: Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap, Chalmers.

14:40 Kaffepaus

15:05 Klimat, klimatpolitik och ekonomi

John Hassler, professor, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Forskat om klimat och ekonomi. Ordförande i SNS Konjunkturråd 2020 som hade temat klimatpolitik. Tidigare ordförande i regeringens finanspolitiska råd. (IVA avdelning för Ekonomi)

Frågor och kommentarer: Åsa Romson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, tidigare språkrör för Miljöpartiet och klimat- och miljöminister 2014-2016.

Moderatorer för de fem inledande presentationerna: Jonas Nycander (IVA avdelning för Teknikens grunder och gränsområden), Elisabeth Lindner (IVA avdelning för Bioteknik)

15:30 Paneldiskussion – Hur ändrar klimatförändringarna förutsättningarna för olika branscher? Hur påverkar EUs klimatpolitik svenskt näringsliv? Vilka klimatpolitiska frågor ska Sverige driva under ordförandeskapet?

  • Erik Brandsma, vd, Sveaskog
  • Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet
  • Lina Håkansdotter, chef för samhällskontakter, H2 Green Steel
  • Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet

Moderator: Johan Kuylenstierna, generaldirektör FORMAS, (IVA Avdelning för Skogsnäringens teknik)

Kontaktinformation

Per Hjertén
Projektledare
Telefon 073-712 32 86

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.