Kollektivtrafik i expanderande städer och regioner

Varje år sker 1,7 miljarder påstigningar i kollektivtrafiken i Sverige. Och antalet resenärer ökar stadigt i takt med att befolkningen och städerna växer.

Välkommen till ett seminarium med IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och projektet Framtidens goda stad.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 25 september 2018 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I regeringens nyligen presenterade infrastrukturplan för 2018-2029 ingår också satsningar på kollektivtrafik, framförallt spårbunden. Hur kommer framtidens kollektivtrafik utvecklas och vilka blir konsekvenserna för regional pendling och förstorade arbetsmarknader? Under seminariet ges också en inblick i Köpenhamns växande tunnelbanesystem.

 

Program

Introduktion av Ulrika Francke, ordförande IVAs avdelning för Samhällsbyggnad.

Tåg, bussar, cyklister, gående och bilar. Hur ska de samsas i den växande staden?
Jonas Eliasson, trafikdirektör Stockholms stad och IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. 

En del i regeringens nyligen presenterade plan för infrastruktur 2018-2029 är nya tunnelbanelinjer och pendeltågsspår. Hur kommer detta att påverka kollektivresandet?
Mårten Frumerie, förvaltningschef, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. 

Förbättrad kollektivtrafik vidgar bostads och arbetsmarknaden.
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun.

Internationell lokaltrafik. Ringen och Öresundsmetron. Köpenhamns tunnelbana med en framtida förlängning under Öresund till Malmö?
Peter Aarkrog, senior director, Rail Systems, Ramboll Danmark.

Tunnelbanan och Stockholms tillväxt. Mats Hayen, historiker, Stockholms Stadsarkiv.

Avslutande diskussion med de medverkande talarna och frågor från publiken.

Moderator: Peter Collin, IVA Samhällsbyggnad och Ramboll.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.