Konkurrens om den hållbara skogen

Biomassa ser ut att bli en viktig del i framtidens energisystem. Men energisektorn inte är ensam om intresset för skogen.

Ett seminarium med Vägval el.

IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Hitta hit
Måndag den 9 november 2015 09:30 - 12:15

Olika sektorer har olika betalningsförmåga – det handlar alltså inte enbart om teknisk potential utan om hur olika marknader kommer utvecklas. Detta seminarium gör en djupdykning i resursfrågan och biologisk mångfald. 

Synsättet på användningen av biomassa skiljer sig även åt inom EU, vilket kan påverka hur framtida kriterier utformas och därmed kostnader. Det pågår också en diskussion kring synen på biomassa och koldioxidneutralitet – vad säger forskningen om det?

Några frågeställningar som beslystes:

  • Hur kommer konkurrensen om skogsråvaran att förändras framöver?
  • Vilka konsekvenser får detta för olika sektorer i ett svenskt perspektiv?
  • Synsättet på användningen av biomassa – inom EU jämfört med Sverige.
  • Vad är ett hållbart skogsbruk?

Medverkande var: Magnus Fridh, Skogsstyrelsen, Mårten Larsson, Skogsindustrierna, Ingrid Bodin, Preem, Nils Hannerz, IKEM, Per Ytterberg, Fortum, Emmi Jozsa, Energimyndigheten, Göran Örlander, Södra, Lars Zetterberg, IVL, Mikael Karlsson, KTH och rådgivare 2050,  Gunilla Andrée, Energikommissionens sekretariat samt Lars Strömberg, Vasa värme.

Moderator: Birgitta Resvik, ordförande arbetsgruppen Klimat och miljö, Vägval el

Läs alla presentationer här:

Birgitta Resvik

Emma Josza

Göran Örlander

Ingrid Bodin

Magnus Fridh

Mårten Larsson

Nils Hannerz

Per Ytterberg

Lars Zetterberg

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.