Kunskap, kompetens och konkurrenskraft

Få säger väl emot när vi påstår att Sveriges framtid ligger i kunskapsintensiva verksamheter. Vi har varit lyckosamma hittills. Men framtida framgångar är inte givna.

Möt IVA i Almedalen.

Hästgatan 12, Visby
Hitta hit
Måndag den 2 juli 2018 14:30 - 16:40

Under eftermiddagen uppmärksammar vi tre ”måsten” för att klara konkurrenskraften:

  • Vi måste lösa knuten så att mer av resultaten från akademisk forskning kommer till nytta i näringslivet.
  • Vi måste komma till rätta med skolan där kunskapssynen är en nyckel till förändring.
  • Och vi måste få större genomslag för de lyckade exemplen på hur man snabbt får ut nyanlända akademiker på praktik och jobb.

14:30 - 15:10
Ökat nyttiggörande av forskning i näringslivet - hur ska det gå till?

Fler forskningsresultat kan nyttjas för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft. Hur kan incitamenten öka och en kultur skapas som stimulerar forskarna till näringslivssamarbeten? Hur skapar företagen organisationer med tillräcklig kompetens för att dra nytta av forskningskontakterna?

Läs mer

 

15:20 - 15:50
Vår syn på kunskap - hur påverkar den skolan?

Skiljer sig synen på kunskap och lärande åt mellan olika länder? Hur hänger det samman med drivkrafterna att utbilda sig? Påverkas skolans innehåll och elevernas val av studieinriktning?

Läs mer

 

16:00 - 16:40
Nyanlända akademiker - snabbare vägar till jobb

Sverige står inför en stor utmaning. Vi måste lyckas att ta tillvara kompetensen hos nyanlända akademiker. Svensk ekonomi behöver det för att utvecklas. De nyanlända akademikerna behöver jobb för att få ett bra liv i Sverige. Hur kan vi snabbare få in nyanlända akademiker på arbetsmarknaden?

Läs mer

Välkommen till spännande seminarier och delta i diskussionen om avgörande framtidsfrågor för Sverige.

 

VILL DU DELTA?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.