Västsverige - region med kunskapsintensiva tjänsteföretag

I IVA Västs tema ”Västsverige som kunskapsregion” står denna gång företagen i teknikkonsultbranschen i fokus. Hur förändras deras roll och arbetssätt? Hur ser branschens framtid i Västsverige ut?

IVA Väst-seminarium i temaserien Västsverige som kunskapsregion

Johanneberg Science park / Chalmers Teknikpark, lokal Poseidon, Sven Hultins gata 9, Göteborg
Hitta hit
Torsdag den 22 september 2016 17:00 - 19:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

De kunskapsintensiva tjänsteföretagen blir allt viktigare för utvecklingen i Västsverige. Branschen karaktäriseras av ökande globalisering och digitalisering. Svenska tjänsteföretag går utomlands och utländska företag etablerar sig i Sverige.

Under det senaste decenniet arrangerade IVA Väst två seminarieserier under huvudrubriken Framsyn Västsverige. Syftet var att skapa samsyn om regionens utvecklingsmöjligheter. För att följa upp temat Västsverige som kunskapsregion startades under våren 2016 en ny seminarieserie, där vi i det första seminariet i april ställde frågan ”Vad ställer globaliseringen för krav på den lokala kompetensen?”.

Vid seminariet den 22 september ligger fokus på utvecklingen inom den svenska teknikkonsultbranschen som består av drygt 11 000 företag, med 65 000 medarbetare (51 000 inom Sverige) som i sin tur omsatte 75 miljarder kronor (60 miljarder i Sverige) under 2014. Branschen fortsätter att växa i regionen och företagen sysselsätter ett flertal högskoleutbildade medarbetare.

  • Hur har de kunskapsintensiva tjänsteföretagens arbetssätt förändrats under det senaste decenniet?
  • Hur kommer företagens roll som problemlösare, innovatör och inspiratör förväntas att utvecklas i framtiden?

Medverkar gör Markus Granlund, vd, SEMCON AB, Magnus Höij, vd, Svenska Teknik&Designföretagen,  Anneli Amft, regionchef Väst, Rejlers Sverige AB, Klas Persson, vd, Sigma Technology Development AB och Ingela Björholt, vd, Nordic Health Economics AB.

Moderator: Rolf Andersson, ledamot av IVAs avdelning för Kemiteknik

{Facts box}

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.