Kunskapsregionen Västsverige - vad krävs för att öka attraktionskraften?

I seminarieserien Västsverige som kunskapsregion är nu attraktionskraften i fokus. För att attrahera individer och företag med stark utvecklingskraft krävs en diversifierad arbetsmarknad, utbildning i toppklass, bra boendemiljö och väl fungerande offentliga och privata tjänster. Vad krävs för att möta utmaningarna som avgör Västsveriges attraktionskraft?

Seminarium med IVA Väst i serien Västsverige som kunskapsregion

Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 25 januari 2017 17:00 - 19:40

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Inom ramen för Framsyn Västsverige har IVA Väst under det senaste decenniet arrangerat en rad seminarier kring regionens utvecklingsmöjligheter. Under 2016 följdes temat Västsverige som kunskapsregion upp i två seminarier. Det första tog upp behovet av samverkan mellan lokal och global kompetens och det andra de kunskapsintensiva tjänsteföretagens roll.

Detta tredje seminarium knyter an till frågeställningarna i IVA-rapporten ”Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft” för att analysera olika aspekter av regionens attraktionskraft:

  • Regionens, speciellt Göteborgsområdets, attraktionskraft och dess betydelse för näringslivets tillväxt och utvecklingsmöjligheter.
  • Tillgången på kvalificerad kompetens, högklassig utbildning och forskning samt en stark entreprenörsanda.
  • Tillgången till attraktivt boende, lättillgängliga sjukvårdsresurser och fritidssysselsättningar samt möjligheterna för individer att resa såväl inom som till och från regionen. 

En summering av slutsatserna från tidigare seminarier om Västsverige som kunskapsregion inleder den avslutande diskussionen om vad som bör göras för att öka region Västra Götalands  attraktionskraft.

{Facts box}

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.