IVA-barometer tar tempen på näringslivets FoU

Välkommen till lanseringen av IVAs årliga FoU-barometer som synliggör hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 24 september 2019 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Näringslivet stod 2015 för cirka 70 procent av de svenska investeringarna i forskning och utveckling (FoU). I absoluta tal ökade näringslivets investeringar i FoU med sju procent mellan 2013 och 2015. Men sett som andel av BNP har investeringarna minskat under det senaste 10-15 åren, enligt statistik från SCB.

IVAs FoU-barometer ska på ett fördjupat sätt belysa hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige, samt synliggöra och visa utvecklingen av investeringarna över tidBarometern baseras på information från årsredovisningar, intervjuer och enkäter riktade direkt till företagens FoU-chefer (eller CTO:er).  Frågorna i undersökningen behandlar synen på det svenska investeringsklimatet och hur det kan förbättras. Även Statistiska centralbyråns senaste data om den faktiska utvecklingen av investeringarna används.

Den årliga FoU-barometer ska förbättra möjligheterna att följa och förstå utvecklingen, samt göra det lättare att utforma policyförslag baserade på evidens och kunskap för att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar i FoU.

Medverkar gör bland andra: Pontus de Laval, CTO Saab AB, Elena Fersman, Research Director Artificial Intelligence Ericsson Anna Sandström, Science Relation Director AstraZeneca, Mohammed Homman, vd Vironova, Patricia Kempff, näringspolitisk chef Teknikföretagen, Anna Hultin Stigenberg, VP Strategisk Forskning RISE, Per Norlander, vice ordförande Sveriges Ingenjörer, Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordförande näringsutskottet, Roger Haddad (L), vice ordförande i utbildningsutskottet och Betty Malmberg (M).

Moderator: Lars Nilsson, IVA.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.