Lansering av ny studie om energilagring

Loading the player...
  • IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

  • Fredag den 21 augusti 2015 08:00 - 09:00

  • Seminarieplats 0 kr
    Frukost från 7:30 0 kr

[Bokningen är stängd]

De senaste årens prisras på batterier banar vägen för mer vindkraft och solel i framtiden. Välkommen till ett seminarium där en ny specialstudie om energilagring presenteras.

Energilagring bedöms bli en viktig del av framtidens elsystem. Inte minst för att hantera en allt större andel väderberoende kraftproduktion, som vind- och solel. I den nya studien beskrivs teknik och marknadspotential för sju olika lagringsmetoder. 

Pumpvattenkraft och lagring av komprimerad luft bedöms stå för ungefär hälften av den globala marknaden för energilagring 2030. Men det mest intressanta inom energilagring handlar om batterier.

Några av de medverkande är Bo Normark, ordförande Vägval el, samt Anna Nordling projektledare för arbetsgruppen Distribution & transmission och Karin Byman, projektledare för arbetsgrupp Produktion.

 

IVAs projekt Vägval el har som syfte att ge svenska beslutsfattare en oberoende analys av hur alternativa vägval påverkar det svenska elsystemets utformning, funktion och kostnader bortom 2030. Inom Vägval el finns sex arbetsgrupper: Användning, Produktion, Distribution & transmission, Miljö & klimat, Samhällsekonomi & elmarknad samt Energipolitik.


Läs rapporten 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.