Lansering Entreprenörskapsakademien

Framtiden erbjuder många utmaningar men också möjligheter. Ska vi lösa FNs globala mål likväl som lokala samhällsutmaningar behöver vi proaktiva entreprenörer som kan ta vara på möjligheter och skapa en långsiktig hållbar utveckling.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Torsdag den 26 september 2019 18:00 - 19:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Vi vill stärka entreprenörskapet för att utveckla näringslivsstrukturen, etablera långsiktiga lösningar på samhällsutmaningarna och stärka Sveriges välstånd. För att åstadkomma detta skapar vi en entreprenörskapsakademi, en öppen plattform där vi i samverkan med andra arbetar för att utveckla och stimulera:

  • Entreprenörskonsten: Individens förmåga att; Identifiera nya affärsmöjligheter, utveckla dessa i kommersiell handling samt organisera och leda verksamhet
  • Entreprenörskulturen: utveckla en tillåtande kultur för framgång och misslyckande samt ny entreprenörsanda i samhället
  • Entreprenörsklimatet: Sverige har ett internationellt konkurrenskraftigt entreprenörsklimat som inte hämmar förnyelse och innovation

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.