Lära lärosäten leda? Hur styrs universitet och högskolor bäst?

Kollegialitet eller styrning där ansvar kan utkrävas diskuteras livligt. Nytänkande, initiativrika och självständiga individer på högskolor och universitet skapar och förmedlar kunskap till nytta för samhället. Det ställer tuffa krav på ledarskap, samspel och en genomtänkt balans. 
Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby
Hitta hit
Tisdag den 5 juli 2016 15:00 - 16:00

Frågan lyfts i Ledningsutredningen, diskuteras i media och måste dryftas ingående inför höstens kommande proposition. Vad kan det svenska akademiska systemet lära av andra aktörer och internationellt?

Medverkar gör Mikael Alexandersson, rektor Högskolan i Halmstad, Dan Brändström, IVAs avd Utbildning och forskning, Helene Dannetun, rektor Linköpings universitet och orförande Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Betty Malmberg, riksdagsledamot (M), Camilla Modéer, IVAs avd Utbildning och forskning, Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, Thomas Strand, riksdagsledamot (S) och Martin Wikström, forskningspolitisk expert IVA.

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.