Lasagnemodellen - tillräckligt robust för Norrbottens digitala infrastruktur?

Alla vitala samhällsfunktioner kräver idag en väl fungerande digital infrastruktur. Skilda aktörer ansvarar för olika delar av infrastrukturen. Men samordningen sker inte automatiskt. Hur arbetar Norrbotten? Klarar regionen framtidens krav på kapacitet och säkerhet i den digitala infrastrukturen? Vilka är utmaningarna på nationell nivå?

Seminarium med IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft, Luleå Science Park och IVA Nord

Luleå Science Park, Aurorum 1C, Luleå
Hitta hit
Torsdag den 14 februari 2019 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Beslutsfattare inom olika delar av den digitala infrastrukturen tänker ofta i stuprör, det vill säga sitt eget ansvarsområde. Men idag arbetar många aktörer samtidigt på olika nivåer tvärs igenom stuprören.  Denna ”lasagnemodell” ger nya förutsättningar för ansvar, rådighet och säkerhet:

  • Lasagnemodellen – håller den för att utveckla Sveriges digitala infrastruktur? Vilka är möjligheterna och fallgroparna? Och vad krävs av nationell samordning?
  • Vad krävs på regional och lokal nivå för att skapa en digital infrastruktur som möter framtidens krav? Hur klarar man samordning och utveckling?
  • Hur arbetar olika aktörer i Norrbotten för att skapa en digital infrastruktur som möter dagens och morgondagens krav på kapacitet och robusthet? Vilka är erfarenheterna hittills? Vilka är framtidsutmaningarna?

Medverkar gör bland andra: 

Patrik Fältström, Internetpionjär, entreprenör, IVA-ledamot och forskningschef på Netnod. Ordförande i  Infrastrukturgruppen i IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Anne Graf, vd datacentret Hydro 66 som erbjuder lösningar för storskalig drift, Cloud Computing, systemintegratörer och HPC-kluster.

Per Hjertén, projektledare IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Tor Björn Minde, vd forskningsinstitutet SICS Swedish ICT med dataforskningscentret SICS. Institutet är en del av RISE.

Tomas Sundström, vd IT Norrbotten (från den 1/1 2019) tidigare vd för Lunet som driver Luleås fiberinfrastruktur.

Moderator: Jan Westberg, kommunikationsansvarig IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Lättare förtäring med dryck serveras till efterföljande mingel.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.