Lasagnemodellen – tillräckligt robust för Västra Götalands digitala infrastruktur?

Snart kräver alla vitala samhällsfunktioner en väl fungerande digital infrastruktur. I dag arbetar många aktörer med olika delar av infrastrukturen. Men samordningen sker inte automatiskt. Hur arbetar Västra Götaland? Klarar regionen framtidens krav på den digitala infrstrukturen både vad gäller kapacitet och säkerhet? Vilka är utmaningarna på nationell nivå?

Seminarium med IVA Väst och IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Veras gräsmatta, Vera Sandbergsallé 8, Göteborg
Hitta hit
Måndag den 3 december 2018 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Beslutsfattare inom olika delar av den digitala infrastrukturen tänker ofta i stuprör, det vill säga sitt eget ansvarsområde. Men idag arbetar många aktörer samtidigt på olika nivåer tvärs igenom stuprören.  Denna ”lasagnemodell” ger nya förutsättningar för ansvar, rådighet och säkerhet.

  • Lasagnemodellen – håller den för att utveckla Sveriges digitala infrastruktur? Vilka är möjligheterna och fallgroparna? Och vad krävs av nationell samordning?
  • Vad krävs på regional och lokal nivå för att skapa en digital infrastruktur som möter framtidens krav? Hur klarar man samordning och utveckling?
  • Hur arbetar Västra Götalandsregionen för att skapa en digital infrastruktur som möter dagens och morgondagens krav på kapacitet och robusthet? Vilka är erfarenheterna hittills? Vilka är framtidsutmaningarna?

Medverkar gör bland andra:

David Björklund, styrelsemedlem i Netwest – Fibernät i Västra Götaland. Han har lång erfarenhet från Borås Energi och är idag konsultchef på We Consulting.

Patrik Fältström, Internetpionjär, entreprenör, IVA-ledamot och forskningschef på Netnod. Ordförande i  Infrastrukturgruppen i IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Erik Åkerlund, regional bredbandssamordnare, Västra Götalandsregionen

Per Hjertén, projektledare IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Moderator: Jan Westberg, kommunikationsansvarig IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.