Ledarskap för innovation i skogsnäringen

Svensk skogsindustri påverkas av den förändrade konkurrenssituation som uppstår på grund av digitalisering och globalisering. Samtidigt ökar efterfrågan på produkter baserade på förnybara råvaror, vilket i sin tur ökar behovet av satsningar på innovation och utveckling. 

foto: Cellutech

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16 Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 8 juni 2016 15:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Skogsnäringen är en viktig byggsten i svensk ekonomi och en föränderlig marknad med nya konsumtionsmönster och internationell konkurrens spär ytterligare på behovet av innovation och nytänk. 

Projektet Innovation i skogsnäringen vill visa hur svensk skogsnäring kan stärka sitt innovationssystem med hjälp av goda exempel på ledarskap för innovation inom andra branscher. Genom inspiration och kunskapsdelning från andra industrier kan skogsindustrin snabbare finna en väg mot ett mer innovationsdrivande ledarskap och förstärka sin världsledande position.

Kaffe serveras från kl 14:30

Talare

Olof Persson ordförande i styrgruppen för Innovation i skogsnäringen 

Sara Mazur forskningschef, Ericsson

Jan-Olof Jacke vd, AstraZeneca

Gunilla Saltin vd, Södra Cell

 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.