Leva, resa och jobba i framtidens goda stad – inte bara en fråga om bostäder!

Urbaniseringen är en stark trend. Fler vill bo i städerna och framtidens jobb finns likaså i storstadsregionerna. Att skapa attraktiva urbana miljöer där människor vill bo, arbeta och leva är viktigt. Att bygga fler bostäder är en viktig del. Att skapa förutsättningar för folk att förflytta sig är en annan. En fungerande infrastruktur är helt avgörande för människors möjlighet att transportera sig, för näringslivets utveckling och för Sveriges tillväxt. Därför går det inte att bygga den goda staden utan en långsiktig plan för framtidens attraktiva infrastrukturlösningar.
Hästgatan 2, Visby
Hitta hit
Måndag den 4 juli 2016 16:00 - 17:00

Ytterligare en aspekt på infrastrukturens måsten är att planeringen påverkas av kraven på klimatanpassning. Hur möjliggör vi för en ökande stadsbefolkning att transporter sker effektivt och smidigt samtidigt som vi uppnår klimat och miljömål? Och hur skapar vi miljöer som ökar möjligheten för stadens invånare att cykla och gå samtidigt som vi behöver bygga ut kollektivtrafik och vägkapacitet?

Ansvaret för utbyggnad av infrastrukturen har förflyttats från staten och sköts i större utsträckning av kommuner och landsting. Förutom beslut om infrastruktur så förväntas också kommunerna och landstingen medfinansiera stora nationella satsningar på vägar, järnvägar och sjöfart. Det kan leda till svåra avvägningar när resurserna är begränsade.

Hur ser framtidens infrastruktur ut? Hur planerar vi infrastrukturen i framtidens goda stad? Vem planerar och bestämmer? Kom på ett spännande seminarium om infrastrukturen i framtida attraktiva urbana miljöer.

Medverkar gör Björn O. Nilsson, vd IVA, Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund och fd borgarråd, Jonas Nygren, fd kommunalråd Sundbybergs stad, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö Stad, Eva Nygren, chef för verksamhetsområde investering Trafikverket,  Ulrika Francke, ordf IVAs avd för samhällsbyggnad, Maria Börjesson, chef Centrum för transportstudier och Åsa Söderström Jerring, IVAs avd för samhällsbyggnad.

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.