Klarar vi leveranssäkerheten på elmarknaden?

En väl fungerande elförsörjning är av största vikt för ett fungerande samhälle. I takt med ökande digitalisering och ett samhälle som blir allt mer högteknologiskt har beroendet och behovet av tillförlitliga elkraftsystem ökat. Samtidigt ställer vi om från gårdagens energikällor till morgondagens.

Välkommen till ett webbinarium med IVAs avdelning för elektroteknik och Tema Klimat, resurser och energi.

www.iva.se/leveranssakerhet
Onsdag den 13 maj 2020 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I takt med omställningen av elsystemet intensifieras diskussionen om dess leveranssäkerhet. Vad menar vi egentligen med leveranssäkerhet och kan dagens marknadsmodell säkerställa ett leveranssäkert elsystem över tid? Vad krävs för att elsystemet ska ha tillräcklig kapacitet och vara robust nog för att motstå störningar och hot. Vem är ansvarig och vilka incitament krävs för att aktörerna ska kunna agera och skapa tillräcklig flexibilitet. Behöver elmarknaden reformeras eller räcker det med ny teknik och digitalisering?

Dessa frågor är i fokus för diskussionen på ett webinarium arrangerat av Avdelning II elektroteknik och IVAs Tema Klimat, Resurser och Energi.

Medverkar gör Andreas Regnell, Vattenfall, Filip Johnsson, Chalmers, Maria Sunér Fleming, Swemin, Per Wikström, Energiföretagen, Runar Brännlund, Umeå universitet, Marcus Törnqvist, Ericsson. Moderator: Birgitta Resvik, avd II Elektroteknik.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.