Likström kontra växelström – hur säkras elöverföringskapaciteten?

Elektrifieringen ökar behovet av leveranssäker överföring av elektrisk energi. Storskalig överföring av el kan göras med flera olika tekniker med sina respektive för- och nackdelar vad gäller tillförlitlighet, kostnader, miljöpåverkan samt tid för tillstånd och färdigställande.

Webbinariet streamas på denna sida. Bilden ovan blir en sändare när webbinariet startar. Tryck på play-pilen för att starta sändningen. Om det inte fungerar, prova att ladda om sidan.

www.iva.se/eloverforing
Onsdag den 15 september 2021 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Den hundra mil långa Harsprångslinjen togs i bruk 1951 och är världens första högspänningslinje med 400 (380) kilovolts spänning. Tre år senare togs den första kommersiella sjökabeln för högspänd likström i drift genom Gotlandsförbindelsen. Alltsedan dess är Sverige ledande i utvecklingen av teknik för storskalig överföring av elektrisk energi genom industrier i bland annat Ludvika, Västerås och Karlskrona.

Det svenska nationella elnätet behöver skyndsamt förstärkas för att svara på snabba ändringar i produktion och användning av el. Detta webbinarium tar utgångspunkt i de tekniska lösningar som finns att tillgå och syftar till att diskutera för- och nackdelar i valet av tekniker för ökad kapacitet med fokus på frågan likström kontra växelström. Ett exempel på teknikval utanför landet ges av en representant för den brittiska transmissionsnätsoperatören.

Medverkar gör bland andra Magnus Olofsson, IVAs avd II Elektroteknik, Per Norberg, f d prof elektroteknik, Chalmers, Zac Richardson, Director of New Infrastructure, National Grid Electricity Transmission, Jenny Larsson, vd, Hitachi ABB Power Grids, Elisabet Norgren, teknisk chef, Vattenfall Eldistribution, Per Eckemark, divisionschef nät, Svenska kraftnät, Björn Galant, Expert allemansrätt och äganderätt, Lantbrukarnas Riksförbund och Pontus Johnson, ordf IVAs avd II Elektroteknik. Ulla Sandborgh, IVAs avd II Elektroteknik är moderator.

Seminariet hålls på svenska med undantag av Zac Richardsons inlägg som hålls på engelska.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.