Liten kan bli stor - med universitetens hjälp

Sverige behöver företag som växer. Potentialen bland många mindre och medelstora företag är stor. För att kunna växa är ett samspel mellan näringslivet och universitet och högskolor centralt. Det gäller både utbildning och forskning. Viktigt är att universitet och högskolor stimulerar forskare till entreprenörskap inom akademien och som samarbetspartners till växande små och stora kunskapsföretag. Se bland annat vår nya minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson 
IVAs konferencenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 6 oktober 2014 17:00 - 19:00

OBS! Tyvärr fanns ingen ljudupptagning från Anita Hansbos framförande, och vi har klippt bort det från filmen. 

Seminariet är det andra i serien Universiteten i samhällets tjänst.Seriens grundläggande frågeställning är vad som krävs för att universitet och högskolor på allvar ska kunna fylla alla aspekter av sin samhällsroll. Vid detta seminarium står frågeställningar om samspelet mellan dem och näringslivet i centrum:

  • Är båda parter intresserade på allvar? Finns det en ömsesidig respekt och kunskap om varandras kulturer och förutsättningar för ett effektivt samarbete?
  • Är universitet och högskolor snabbfotade och lyhörda nog för att möta företagens dynamiska behov i forskning och utbildning? Är företagen tillräckligt artikulerade om sina behov?
  • Stimuleras entreprenörer inom akademien? Vad mer krävs? Är incitamenten för dialog och samarbete med näringslivet tillräckliga och effektiva? Inom vilka områden behöver dagens regelverk förändras?

Medverkande: Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum, Magnus Billing, vd OMX, Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet, Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping, Carl-Johan Linér, chef ABBs division Power Products i Sverige, Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna och Helene Hellmark Knutssonminister för högre utbildning och forskning.

Inbjudna är också näringspolitiker från Allianspartierna och Socialdemokraterna.

Moderator: Pernilla Ström

IVAs avdelning för Utbildning och forskning hälsar välkommen.

Seminariet sänd live på denna sida med start klockan 17:00

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.