Lokal konkurrenskraft i en globaliserad värld – vilka är framgångsfaktorerna?

Över hela världen växer regioner, städer och samhällen med stor lokal innovations- och konkurrenskraft fram. Faktorerna bakom framgångarna varierar. Finns det några gemensamma nämnare? Vad kan vi lära av den internationella utvecklingen? 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 20 oktober 2015 08:30 - 10:00

Detta är utgångspunkten för ESBRI och IVAs frukostmöte där professorerna Mary L. Walshok, University of California, San Diego och Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm medverkar.

Utgångspunkten för deras diskussion är den nya The Oxford Handbook of Local Competitiveness. Mary L. Walshok är en av redaktörerna och Örjan Sölvell en av de drygt 40 forskare inom ekonomi och samhällsvetenskap som medverkar i boken.

Tillsammans ger de svar på frågan vilka de avgörande lokala framgångsfaktorerna för den ekonomiska utvecklingen är och vad man kan göra för att öka den egna konkurrenskraften. Slutsatsen är att det inte är en modell vi ska leta efter. Istället gäller det att fånga upp och utveckla den egna platsens unika förutsättningar.

Seminariet leds av Magnus Aronsson, vd ESBRI.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.