Marian Radetzki - Oljemarknad i förändring

Nyligen publicerade Marian Radetzki, Luleå tekniska universitet The Price of Oil tillsammans med Roberto Aguilera, Curtin University, Perth, Australien. Vid seminariet presenterar han centrala frågeställningar i boken.
Vetenskapens hus, Luleå 
Hitta hit
Onsdag den 18 november 2015 16:00 - 17:00
  • Är det OPECs agerande eller slagsmålet om oljevinsterna som orsakat den helt osannolika utvecklingen av oljepriset mellan 1970 och 2014.
  • Vad betyder den nya tekniken med horisontal drilling och fracking för en geografiskt mer spridd oljeproduktion.
  • Vilka är de ekonomiska, militära och miljömässiga konsekvenserna av ett bestående rikt och mer geografiskt diversifierat oljeflöde?

Anmälan

Anmälan via: www.ltu.se/ivaanmalan  senast 16:e november. 

För mer information kontakta Johan Persson, e-post johan.persson@iva.se eller Thomas Nilsson, e-post niltho@ltu.se

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.