Mer än 50 år av felaktig bostadspolitik – går den att ändra?

Stora städer fortsätter att växa. Trots en hög byggtakt de senaste åren råder det brist på bostäder i många av Sveriges kommuner. Det drabbar framförallt unga som ska in på bostadsmarknaden. År 2016 var det 20 års kötid för ett förstahandskontrakt i centrala Stockholm.

Välkommen till ett seminarium med IVAs avdelning för Ekonomi, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och projektet Framtidens goda stad.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 25 april 2018 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Som konsekvens av detta är unga människor hänvisade till att köpa en bostadsrätt, få en lägenhet via kontakter, ge sig in på marknaden för svarta hyreskontrakt eller att hyra i andra hand till höga andrahandshyror. 

Bostadsmarknaden i Stockholm fungerar inte som det var tänkt. Rörligheten på bostadsmarknaden är låg. Grupper med svagare ekonomiska resurser har svårt att få en bostad, eller tvingas till trångboddhet och långa resor till arbetet. Trångboddheten är även ett socialt problem som medför negativa konsekvenser för vissa grupper och bostadsområden.

Debatten om bostadsmarknaden har pågått länge, men några genomgripande reformer för att öka tillgången på bostäder har inte genomförts. De flesta är överens om att flera åtgärder måste till. Fler bostäder behöver byggas, förändringar av regelverk och skatter bör göras och alternativa finansieringslösningar bör introduceras.

Under seminariet kommer frågan om hyresregleringen specifikt att behandlas, med avstamp i en ny undersökning om hyresregleringens fördelningseffekter i Stockholm. Exempel på frågor som kommer att lyftas under seminariet:

- Förespråkare för mer marknadsanpassade hyror menar att en stegvis avreglering inom det befintliga hyresbeståndet skulle frigöra hyresrätter och öka rörligheten. Men vad skulle det få för fördelningseffekter?

- Vilka hushåll skulle gynnas och vilka skulle drabbas? Hyresregleringen infördes för att stötta ekonomiskt svagare hushåll. Är det så idag, eller är det frågan om subventionerat boende på bekostnad av andra?

- Och vilka skulle effekterna bli för fastighetsägarna? Hur skulle en övergång till marknadshyror i Stockholm fram till år 2028 se ut? 

Medverkar gör Peter Englund, professor, Handelshögskolan i Stockholm, Cecilia Hermansson, gästforskare KTH, ledamot Finanspolitiska rådet, IVAs avdelning Ekonomi, Jan Jörnmark, docent, Göteborgs Universitet, Joakim Larsson (M), borgarråd, vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden, Mats Persson, professor, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet Sandro Scocco, chefsekonom, Arena Idé och Jan Valeskog (S), borgarråd stadsbyggnadsroteln.

Moderator: Gabriel Urwitz, ordförande för IVAs projekt Framtidens goda stad och IVAs avdelning Ekonomi.

Välkommen till ett seminarium på IVA med efterföljande mingel.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.