Så mycket el behövs i framtiden

Hur kommer Sveriges elanvändning att utvecklas till 2030 och 2050?

Ett seminarium med Vägval el.

Grev Turegatan 16, Stockholm
Tisdag den 12 januari 2016 13:00 - 15:30

Framtidens elanvändning är en central fråga i det pågående arbetet med att formulera Sveriges framtida energipolitik. Svaren finns i en ny rapport från IVAs projekt Vägval el, framtagen av den arbetsgrupp som haft i uppgift att analysera frågan.

Det finns ett antal påverkansfaktorer som har stor betydelse för svaret, bland annat utvecklingen av näringsliv och ekonomi, befolkningsutvecklingen i Sverige, digitaliseringen av samhället och vilka lösningar som väljs för att hantera klimatfrågan, till exempel i transportsektorn.

En annan viktig fråga är behovet av effekt under de kallaste vinterdagarna, och hur flexibla kunderna kommer att vara – kommer det att finnas större möjlighet att anpassa efterfrågan på el utifrån det utbud som finns?   

I Arbetsgruppen Elanvändning ingår experter och beslutsfattare som representerar olika aspekter på elanvändningen i samhället. I rapporten redovisas bland annat följande:

  • Centrala faktorer för elanvändningens utveckling
  • Utvecklingen av elanvändning till 2030 och 2050 för industrin, bostads- och servicesektorn samt transportsektorn
  • Efterfrågeflexibilitet och effektproblematiken
  • {Facts box}

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.