Miljö - möjligheternas arena

IVA Nord och IVAs Näringslivsråd inbjuder i samarbete med Norrlandsfonden till ett seminarium Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, SEI.

Möte med Norrlandsfonden, IVA Nord och IVAs Näringslivsråd.

Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, Gävle
Onsdag den 15 februari 2017 16:15 - 17:15

Den ekonomiska utvecklingen i många låginkomstländer är snabb.  En snabb urbaniseringen och behovet omställningar i exempel transport-, energi- och jordbrukssektorerna skapar förutsättningar för investeringar i ny, resurseffektiv teknik. Det krävs också innovativa systemlösningar.

Det finns därmed goda möjligheter att lösa de stora miljö- och naturresursutmaningar som världen står inför och samtidigt trygga ekonomisk utveckling och välfärd. Och näringslivet tänker och arbetar idag på ett helt annat sätt än tidigare. Ett progressivt miljötänk blir allt mer en del av affärsidén.

  • Hur ser utvecklingen inom av ny miljövänlig teknik och systemlösningar ut?
  • Vad driver utvecklingen?

Välkommen till möte med  efterföljande mingelbuffé.

Mer information och anmälan: http://norrlandsfonden.se/event
Kostnad:       Evenemanget är kostnadsfritt.

Kontaktinformation

Monica Krutmeijer
Vd-assistent
Telefon 08-791 29 71

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.