Molekylära tricks i mikroskala ger morgondagens diagnostik

Miniatyriserad bioanalys håller snabbt på att revolutionera förutsättningarna för naturvetenskaplig forskning såväl som medicinsk diagnostik. Bakom denna utveckling ligger både utveckling inom molekylärbiologi, bioteknik, mikrofluidik, optik, såväl som nanofysik och bioinformatik.

Välommen till seminarium med IVA Syd.

Biomedicinskt centrum, Klinikgatan 32, plan 15, Belfragesalen, Lund
Hitta hit
Onsdag den 19 april 2017 18:00 - 20:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Genom utveckling av högkänsliga metoder ner till någon enstaka molekyl av det vi söker kan vi idag reducera provvolymer till någon enstaka mikroliter eller mindre. Med reducerad storlek kan vi samtidigt utföra massor med analyser parallellt med bibehållen prestanda och erhålla en enormt ökad mängd information. Det senaste årtiondet har utvecklingstakten ökat lavinartat och vi ser idag att kostnaden med vilken man numera kan göra genanalys vida överstiger Moores lag som reflekterar elektronikutvecklingstakten de senaste 40-50 åren.

Dagens seminarium ger en inblick i några spännande svenska bidrag inom detta område. Även om metoderna ännu delvis är under utveckling så finns tydlig inriktning mot nya diagnostiska tekniker inom sjukvården.

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.