MOOC-kurser. Framtidens nätbaserade utbildning

Den globala efterfrågan på högre utbildning stiger explosionsartat. Så kallade MOOC-kurser (Massive Open Online Courses) är ett sätt att möta denna efterfrågan. I USA har utbud och antal deltagare ökat snabbt vid universiteten. Många frågor dyker dock upp. Kommer självstudier vid datorn att revolutionera synen på högre utbildning?
Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Tisdag den 23 september 2014 19:00 - 21:00

En MOOC-kurs är en avgiftsfri distanskurs som kan följas av tusentals kursdeltagare. Förutom en stor mängd traditionellt kursmaterial för e-lärande, till exempel korta, inspelade videoklipp, innehåller MOOC-kurser också interaktiva uppgifter som kursdeltagarna löser enskilt eller i grupp och som hen sedan snabbt får återkoppling på, ibland av varandra. Chalmers driver ett treårigt projekt för att utveckla MOOCkurser med syfte att profilera Chalmers internationellt, sprida kunskap till individer som inte läser på Chalmers och samtidigt vidareutveckla pedagogiska tekniker för online-lärande.

Seminariet som hålls på engelska inriktas på att beskriva vad en MOOC-kurs egentligen är, vad man vill uppnå och hur man kan åstadkomma detta i praktiken. Willem van Valkenburg, specialist e-learning och Manager Production & Delivery of TU Delft Extension School, Delft University of Technology och Maria Knutson Wedel, vicerektor grundutbildning, Chalmers medverkar i seminariet som avslutas med diskussion och mingel.

Välkommen till ett seminarium anordnat av IVA Väst.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.