Möt initiativen som gör skillnad

Skolresultaten sjunker och ungdomsarbetslösheten stiger. Men allt är inte dystert, idag finns det en mängd nydanande initiativ för att främja barns och ungas intresse för teknik och naturvetenskap.
Börshuset Malmö - Skeppsbron 2, Malmö
Hitta hit
Tisdag den 18 november 2014 16:00 - 17:30

Tisdagen den 18 november oktober kl. 16:00–17:30 samlas de som går från ord till handling och visar ett smakprov på spännande initiativ som pågår just nu i Sverige.

Mathleaks.se – en privatlärare i fickan
Mattecentrum – gratis hjälp i matematik
Kodcentrum – barn lär sig programmera
NTA – ett helhetskoncept för skolutveckling inom teknik och naturvetenskap
Svenska Science Center – plantskolan för framtidens innovatörer och företagare
Tekniksprånget – testa ett toppjobb!
Transfer – skola och näringsliv i samverkan
Teknik8:an – en frågetävling i naturvetenskap och teknik för elever i klass åtta.
Teknikcollege – certifierade tekniska utbildningar

Medverkar gör även Andreas Schönström (s), ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö och Emil Eriksson (m), 2:e vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö

Efter de inledande presentationerna följer debatt, frågor och svar. Dessutom ges tillfälle att prata med de medverkande på den efterföljande minimässan där det bjuds på en enklare måltid.

Varmt Välkommen!

Eftermiddagen anordnas av IVA & Transfer Syd

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.