Utsatta områden – hur vänder vi utvecklingen?

Det behövs planering och beredskap för att motverka organiserad brottslighet, social oro och antagonistiska hot i våra boendemiljöer. Vad måste göras för att vända en negativ trend? Vad har samhällsplaneringen för roll och ansvar för att förebygga uppkomsten av utsatta områden? Vad kan informationsteknik och artificiell intelligens bidra med, och hur bör integritetsaspekten hanteras?

Välkommen till ett seminarium med IVAs avdelningar för Samhällsbyggnad och Informationsteknik

IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Torsdag den 6 februari 2020 17:00 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Polismyndigheten och Malmö Universitet har under tre år bedrivit ett projekt om kriminalitet knuten till vissa bostadsområden. Under seminariet kommer vi att få lära oss mer om projektets resultat. Projektet har bedrivits med stöd från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).  

Polisens projekt har tagit fram en modell för lägesbildsarbete – identifiera, dokumentera och avgränsa problemBland annat har geografiska informationssystem, GIS, använts för att ta fram strategiska kartor över livsvillkor sårbara boendemiljöer.

Vad har samhällsplaneringen för roll och ansvar för att förebygga uppkomsten av utsatta områden? Vad kan informationsteknik och AI bidra med, och hur bör integritetsaspekten hanteras?

Välkomna till ett interaktivt seminarium där boendemiljöer och social marginalisering diskuteras. Seminariet inleds med några kortare inlägg följt av gemensamma diskussioner.

Medverkar gör bland andra Jonas Eliasson, ordförande IVA Samhällsbyggnad, måldirektör Tillgänglighet Trafikverket, Ulf Wahlbergordförande IVA Informationsteknik och Kim Nilvallprojektledare, NOA/UC-Väst, Polismyndigheten 

 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.