Näringslivets FoU-barometer 2020

Välkommen till lanseringen av Näringslivets FoU-barometer 2020 som synliggör hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas.

Du behöver inte anmäla dig för att se webbinariet (bilden ovan förvandlas till en spelare när det är dags).

www.iva.se/naringslivets-fou-barometer-2020
Torsdag den 1 oktober 2020 17:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVAs årliga FoU-barometer, som lanserades 2019, fördjupar och belyser hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige, samt synliggör och visar utvecklingen av investeringarna över tid. Barometern baseras på en enkät och intervjuer med FoU-chefer (eller CTO:er) i stora, mindre  och små företag. Frågorna i undersökningen behandlar synen på det svenska investeringsklimatet och hur det kan förbättras. Dessutom kommer en Corona-enkät, gjord i september, att presenteras. 

Syftet med årliga FoU-barometer är förbättra möjligheterna att följa och förstå utvecklingen, samt göra det lättare att utforma policyförslag baserade på evidens och kunskap för att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar i FoU.

Här är Näringslivets FoU-barometer 2020 

Medverkar gör bland andra:
Ibrahim Baylan (S), näringsminister

Victoria Van Camp, CTO and President, Innovation and Business Development, SKF

Lars Stenqvist, CTO Volvo Group

Staffan Truvé, CTO Recorded Future

Lars Hjälmered (M), ordförande näringsutskottet

Helena Lindahl (C), riksdagsledamot

Moderator: Lars Nilsson, kommunikatör IVA.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.