Näringslivets FoU-barometer 2020

Välkommen till lanseringen av Näringslivets FoU-barometer 2020 som synliggör hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas.

www.iva.se/naringslivets-fou-barometer-2020
Torsdag den 1 oktober 2020 17:00 - 19:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

IVAs årliga FoU-barometer, som lanserades 2019, fördjupar och belyser hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige, samt synliggör och visar utvecklingen av investeringarna över tidBarometern baseras på en enkät och intervjuer med FoU-chefer (eller CTO:er) i stora och små företag. Frågorna i undersökningen behandlar synen på det svenska investeringsklimatet och hur det kan förbättras. Även Statistiska centralbyråns senaste data om utvecklingen av FoU-investeringar används.

Syftet med årliga FoU-barometer är förbättra möjligheterna att följa och förstå utvecklingen, samt göra det lättare att utforma policyförslag baserade på evidens och kunskap för att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar i FoU.

Näringslivet stod 2015 för cirka 70 procent av de svenska investeringarna i forskning och utveckling (FoU). I absoluta tal ökade näringslivets investeringar i FoU med sju procent mellan 2013 och 2015. Men sett som andel av BNP har investeringarna minskat under det senaste 10-15 åren, enligt statistik från SCB.

 

Här är Näringslivets FoU-barometer 2019 

Här kan du se lanseringen av FoU-barometern

 

Medverkande: Mer information kommer.

Kontaktinformation

Alicia Parvin
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 38

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.