Näringslivets FoU-barometer 2021

Välkommen till lanseringen av Näringslivets FoU-barometer 2021 som visar hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas.

https://www.iva.se/event/naringslivets-fou-barometer-2021/
Tisdag den 28 september 2021 16:00 - 17:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

IVAs årliga FoU-barometer, som lanserades 2019, fördjupar och belyser hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige. Barometern baseras på en enkät och intervjuer med FoU-chefer (och CTO:er) i stora, mindre och små företag. Frågorna i undersökningen behandlar synen på det svenska investeringsklimatet och hur det kan förbättras.

Syftet med FoU-barometern är förbättra möjligheterna att följa och förstå utvecklingen, samt göra det lättare att utforma policyförslag, baserade på evidens och kunskap, för att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar i FoU.

Här hittar du förra årets FoU-barometer:

https://www.iva.se/projekt/naringslivets-fou-investeringar/fou-barometern-2020/

 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.