Näringslivets perspektiv på nyttiggörande av forskning

Fler framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer och affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Men hur uppnår vi det? Vilka är utmaningarna och hur kan vi mötas?

Streamas live
www.iva.se/nyttig-forskning
Onsdag den 19 augusti 2020 15:30 - 17:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Välkommen till ett webbinarium där vi får ta del av och diskutera näringslivets perspektiv på nyttiggörande av forskning. Hur kan forskning hjälpa till att driva affären? Vad behövs för att främja samverkan och kunskapsutbyte mellan lärosäten och näringsliv? Vem bär ansvaret – företaget, forskaren, staten, rektorn…?

Det är några av frågorna vi hoppas få svar på av de medverkande, med hjälp av dagens moderator Anders Sahlman.

Medverkande:

Anne Lidgard, Senior rådgivare Vinnova
Henrik Lampa, Hållbarhetschef Dustin AB
Karin Bodin, Vd Polarbrödsgruppen
Klementina Österberg, Vd GU Ventures
Saied Esmailzadeh, Företagsledare och medgrundare av bland annat Serendipity Innovations
Samuel Holmström, Vd, Lundqvist trävaror
Victoria van Camp, CTO SKF

Webbinariet är öppet för alla, men särskilt riktat till dig som är forskare eller arbetar med innovationsstöd inom akademin.

Partners och finansiärer

R2B startades av IVA i december 2017 och är en långsiktig satsning som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor.

R2B partners och finansiärer

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.