Naturgas, biogas och LNG - viktiga för Västsveriges konkurrenskraft!

Naturgas är världens tredje största energiråvara. Den används i verksamheter som sysselsätter mer än 10.000 personer i Syd- och Västsverige. Bidraget till  svensk BNP är drygt fem miljarder kronor per år. Välkommen till ett seminarium med IVA Väst.
Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 15 april 2015 16:30 - 19:30

Inom EU har risken för störningar av naturgasimporten från Ryssland ökat intresset för lokal produktion och användning av metan från förnybara råvaror, biogas, samt import av ”djupkyld naturgas i vätskeform”, LNG.

Syftet med seminariet är att lyfta fram den ökande betydelsen av naturgas, biogas och LNG som energi- och processråvara inom det västsvenska näringslivet. Dessutom att ge aktuella exempel på produktion och användning av biogas som fordonsgas och råvara vid tillverkning av ”gröna”, klimatneutrala produkter.

I seminariet medverkar Michael Pellijeff och Samuel Ciszurkbåda senior advisor vid avdelning ”Trygg Energiförsörjning”,Energimyndigheten, Lars Lind, VD, Perstorp Bioproducts, Freddy Tengberg, projektledare, GoBiGas, Staffan Johannesson, t.f. marknadschef – fordonsgas, E.ON samt Peter Blomberg, VD Sverige, Skangass.

Gunnar Agfors från IVAs avdelning för Kemiteknik inleder och är moderator vid den avslutande diskussionen

För mer informaton kontakta Svante Svensson 070 - 649 57 00, svante@qfood.se

Presentationer

Gunnar Agfors

Intro - Naturgas, biogas och LNG - viktiga för Västsveriges konkurrenskraft!

Michael Pellijeff och Samuel Ciszurk

Rysslandskrisen, gasförsörjningen och EU:s åtgärder

Staffan Johannesson

Hållbara transporter – fordonsgas

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.