Norden tar ledarskap mot framtidens el

Europa ställer om mot förnybar energi, med mer sol- och vindkraft. Motsvarande utveckling ser vi i Sverige, och i Norge har man redan idag närmare 100 procent förnybar vattenkraft. Utvecklingen innebär både möjligheter och utmaningar.

Seminarium med IVA Väst, IVAs projekt Vägval El och Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Tisdag den 21 mars 2017 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Tillgången på el från sol och vind är ojämn vilket betyder att annan elproduktion måste användas för att kompensera för variationerna. För att hantera variationer och kunna ta tillvara på vind- och solenergi måste en samverkan ske mellan olika energibärare. ”Power to gas” är en metod för att lagra vindkraft som förnybar gas. 

Även förbrukningen av el måste bli mer flexibel för att elsystemet fortsatt ska vara stabilt och leveranssäkert. För att uppnå detta krävs både nya tekniska lösningar. Vattenkraften är den viktigaste reglerresursen i elsystemet, vilket gör att både Sverige och Norge har goda förutsättningar för att hantera större mängder sol och vind hemma, och dessutom ge så kallad balanskraft till Danmark, Tyskland och England. I Norge ser man detta som en god affärsidé som kan ge goda exportinkomster.

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVA väst och IVAs projekt Vägval el tillsammans med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).


Program

Introduktion
Marianne Dicander, ordförande IVA Väst och Hugo Parr, NTVA

Status for det nordiske ledningssystemet i dag, og planene videre framover. Utfordringer og muligheter, med variabel el-produksjon m.v.
Jan Bråten, spesialrådgiver Statnett

Norges muligheter for å bli et grønt batteri, hva sier forskningen, hvor går veien videre? 
Michael Belsnes, forskningsleder Sintef Energi

Chalmers beskriver utmaningar och möjligheter med att möta klimathotet – globalt, för Europa och för Norden.
Filip Johnsson, Professor energi och miljö

Full gas? En reflektion över gasens potential i energiomställningen
Johan Zettergren, vd Swedegas 

Moderator Karin Byman, IVA

 

i samarbete med

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.