INSTÄLLT - Nordens klimatarbete ger stärkt konkurrenskraft – och visar vägen för andra

Klimatförändringarna påverkar natur, samhällen och näringslivet och därmed vår framtid. Allt fler länder förändrar sin politik och sitt agerande. Kan Norden vara en förebild, samlingsplats och testmiljö för innovativa och klimatsmarta lösningar som visar vägen för andra delar av världen?

Välkommen till seminarium med IVA Väst, NTVA och IVAs projekt Vägval för klimatet.

Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, 411 14 Göteborg
Hitta hit
Torsdag den 26 mars 2020 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) arrangerar tillsammans ett seminarium om hur de nordiska länderna kan ta ledarskap och visa resten av världen vägen mot ett klimatneutralt samhälle. Hög konkurrenskraft, politiskt stöd och stabila regelverk är avgörande för att öka klimatnyttan och skapa förutsättningar för fler innovativa och lönsamma företag och effektiva myndigheter i ett framtida klimatsmart samhälle.

Hur kan Norge och Sverige samarbeta för att lära av varandra och tillsammans bidra till en grönare framtid? 

Program

Välkommen 
Marianne Dicander Alexandersson, IVA Avd. VI och IVA Väst & Torleif M. HaugeNTVA

Slutsatser från IVAs projekt Vägval för Klimatet
Hans Folkesson, ordförande för transportgruppen inom projektet  

Omfattande samarbeten inom miljövänlig energi mellan industri och forskningsinstitutioner i Norge
Petter Røkke, forskningschef Sintef Energi

Svensk betongindustriväg mot lägre klimatavtryck
Karin Gäbelhållbarhetschef Thomas Betong 

Svenska fossilfria transporter till havs
Harry Robertsson, Technical Director, Stena Rederi AB

Moderator: Filip Johnsson, IVA Avd II Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

 

Information med anledning av Corona-viruset, Covid 19

Med hänsyn till status och utveckling av Covid-19 har vi på IVA beslutat om att uppdatera våra riktlinjer. Alla planerade event skjuts upp, ställs in eller genomförs på distans/streaming. Vi uppdaterar löpande alla anmälda via epost.

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.