Nordiskt cirkulärt samarbete och best practice

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är av högsta vikt för att uppnå en hållbar framtid för alla. Men vi kommer inte att lyckas på egen hand! En möjlig viktig plattform är utökat nordiskt samarbete och delning av ”best practice”. Vid detta webbinarium ges en uppdatering om vad som händer hos några av de främsta nordiska aktörerna på området och hur vi ska kunna finansiera fortsatt samarbete.

Webbinarium online
Tisdag den 28 april 2020 08:30 - 10:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Redan pågår många internationella initiativ för att få resurseffektivitet och cirkulär ekonomi att hända. Men hur ska vi lyckas samarbeta ännu närmare – och samtidigt undvika dubbelarbete? Hur ska vi hitta och dela “best practice”? Och vilka möjligheter finns det att finansiera nordiskt samarbete vidare, så att vi uppnår en verkligt cirkulär och resurseffektiv region?

Detta evenemang arrangeras av IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som fokuserar på tre huvudsakliga mål: Att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, att utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval inom politik, forskning och näringsliv, och att skapa samverkan och rörelse framåt kring detta.

Webbinariet kan följas live eller i efterhand. För att ställa frågor till talarna inför eller under seminariet, gå till www.menti.com och ange kod 44 12 69.

 

PROGRAM:


08.30 Välkommen! Introduktion till IVA och Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – Caroline Ankarcrona och Jan Nordling, projektledare, IVA.


08.45 Presentationer från hela Norden:

Finland – Jyri Arponen, Senior Lead, Business Development, Circular Economy, Finnish Innovation Fund, Sitra. Presentation här.

Danmark – Markus Bjerre, Special Advisor, Danmarks affärsmyndighet Erhvervsstyrelsen. Presentation här.

Norge och nordisk överblick – Christoffer Back Vestli, Manager, Nordic Working Group for Circular Economy (NCE), Nordic Co-Operation/Miljødirektoratet. Presentation här.

– Marthe Haugland, Senior Innovation Advisor, Nordic Innovation. Presentation här.

Finansiering av nordiska initiativ:

– Johan Henningsson, hållbarhetschef, Svensk Exportkredit (SEK). Presentation här.

 

09.40 Diskussion. Frågor. Sammanfattning och slutanföranden.


10.00 SLUT

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.