Norrbotniabanan– vilka är planerna och utmaningarna?

Nyheter om industrisatsningar i Norr- och Västerbotten avlöser varandra. Nu läggs också 27 nya mil till Norrbotniabanan. Fler transporter kan flyttas till järnvägen. Det blir lättare för regionens invånare att arbetspendla. Vilka är utmaningarna kring utbyggnaden?

Webbinarium med IVA Nord

www.iva.se
Fredag den 18 juni 2021 11:00 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Den nya delen av Norrbotniabanan dras längs kusten och förbinder Norrlands största städer. Det blir nu möjligt med tyngre laster och högre hastigheter på godstransporterna. Klimatet gynnas när transporter flyttas från väg till järnväg. Halverade restider krymper avstånden längs kusten. Invånarna får en större arbetsmarknad och deras möjligheter att ta del av regionens utbud av utbildning och kultur ökar.

Regeringen har anslagit medel till bygget av sträckan Umeå-Skellefteå. Men hur ser planerna ut för förverkligandet av bygget? Och vilka är utmaningarna?

I webbinariet medverkar Lars Bergdahl som är projektchef för Norrbotniabanan vid Trafikverket. Han var tidigare projektledare för järnvägsbygget mellan Boden – Kalix – Haparanda som blev klart 2013.

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av IVA Nord.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.