Nu kör vi – framtidens tunga transporter åker hållbart

Utsläpp från transportsektorn måste minska om vi ska nå klimatmålen. Elektrifiering är en central lösning, men det finns utmaningar. Elektrifieringen i samhället går fort, men kommer elkapaciteten att räcka till? Och vilka är de hållbara alternativen till en eldriven fordonsflotta?

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av IVAs tema Klimat Resurser Energi. 

www.iva.se/tunga_transporter
Tisdag den 8 december 2020 15:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Presentationer från webbinariet:

Anders Berger, Director Public AffairsVolvo

Pauline Fournols, Clean Freight Policy Officer Transport & Environment

Magnus Lindgren, sakkunnig Trafikverket

Johanna Mossberg, avdelningschef Bioraffinaderi och energi Innventia AB, RISE

Viktoria Neimane, Head of Asset Optimisation Vattenfall Eldistribution

Nils-Gunnar Vågstedt, Senior Expert Electromobility R&D, Scania

Ylva Öhrnell, miljöchef DHL

Patrik Åkerman, Head of Bussiness development eHighway, Siemens

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att vi ska nå våra klimatmål krävs att vägtransporternas utsläpp minskas kraftigt, målet är en minskning med 70% fram till 2030.

Laddningsbara personbilar står redan för en tredjedel av personbilsregistreringen, men att göra tyngre transporter fossilfria innebär en särskild utmaning. 

Detta webbinarium belyser kunskaps- och teknikläget. Vi kommer att prata om vilken utveckling som behövs, inte minst på policyområdet, för att skiftet från fossilt till förnybart skall kunna ske. Många frågor finns att besvara för att ge en heltäckande bild av hur en fossilfri transportsektor ska kunna bli verklighet. Elektrifieringen i samhället innebär att elnätet redan idag är ansträngt. Så vilka är alternativen till el som drivmedel? Hur resonerar transportföretagen? Hur tänker lastbilstillverkarna i valet mellan till exempel batteridrift och bränsleceller för elektrifiering? Vilken roll kommer elvägar att spela? Och har vi inte redan en bra lösning med biodrivmedel i mer konventionella motorer? De satsningar vi gör idag måste bidra till minskade koldioxidutsläpp, men de kan också bidra till en ökad internationell konkurrenskraft. Vilka vägval har störst potential att bli internationellt vägledande och leda till nya exportmöjligheter och nya jobb i Sverige?

Medverkar gör bland andra Anders Berger, Director Public AffairsVolvo, Pauline Fournols, Clean Freight Policy Officer Transport & Environment, Magnus Lindgren, sakkunnig Trafikverket, Johanna Mossberg, avdelningschef Bioraffinaderi och energi Innventia AB, RISE, Viktoria Neimane, Head of Asset Optimisation Vattenfall Eldistribution, Nils-Gunnar Vågstedt, Senior Expert Electromobility R&D, Scania, Patrik Åkerman, Head of Bussiness development eHighway, Siemens, Ylva Öhrnell, miljöchef DHL och Karl Bergman, ordförande i temarådet Klimat Resurser Energi.

 

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.