Ny digital teknik – nya sätt att driva infrastrukturprojekt

Digitaliseringen inom samhällsbyggandet påverkar sättet att driva större infrastrukturprojekt. Allt från planering, visualisering, genomförande till dokumentation. Hur används tekniken i tre aktuella stora projekt?

Seminarium med IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Foto: Tore Lundmark

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 23 november 2016 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Under seminariet tas tre aktuella stora och omdebatterade infrastrukturprojekt upp:

 • Upprustningen av Årstabron
 • Ombyggnaden av Slussen, ett komplext projekt som pågår under många år, involverar många aktörer och påverkar det dagliga livet för många av stadens invånare
 • Förbifart Stockholm där 18 av ledens 21 kilometer kommer att gå i tunnlar under jorden. I detta stora infrastrukturprojekt utnyttjar anläggningsbranschen BIM, (byggnadsinformationsmodellering) för dokumentation och skapa 3D mode

  Program

  16.00 Välkommen
  Så här kan det bli: En provtur med nya Ostlänken
  Ulrika Francke, ordförande IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

  Inledning – så används ny digital teknik
  Peter Collin, broexpert Ramböll, professor Luleå tekniska universitet

  Uppgradering gamla Årstabron. Byggd 1929 som nu får förlängd livslängd till år 2075
  Lars Dahlman, Trafikverket, projektledare Årstabron
  Gammal och ny bro möts i datorn
  Jonas Berglund, konstruktör, Ramböll

  Nya Slussen. Digitaliseringens påverkan på komplexa infrastrukturprojekt
  Peter Svärd, projektchef Stockholms Stad
  3D-modellering av Slussenprojektet
  Dan Svensson, avdelningschef Anläggning Stockholm, ELU

  BIM i Förbifart Stockholm. Möjligheter och utmaningar för en anläggningsbransch i förändring
  Johan Brantmark, Trafikverket, projektchef Förbifart Stockholm, Jesper Niland, Trafikverket, projekteringsledare Citybanan, Lars Mattsson, datasamordnare Trafikverket

  18:00 Sammanfattning och avslutning
  18:15 Middag

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Temaledare Människa-Teknik-Samhälle
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.