Ny kärnkraft: förutsättningar för investering?

Om vi bestämmer oss för att bygga ny kärnkraft, hur kan det åstadkommas på bästa sätt? Välkommen till ett seminarium som fokuserar på förutsättningar för investeringar i ny kärnkraft.

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan)...

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm eller www.iva.se
Onsdag den 7 december 2022 15:00 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

En av de viktigaste åtgärderna för minskad klimatpåverkan är elektrifiering av transporter och industriprocesser. Det kommer leda till kraftigt ökad elanvändning och behov av mer elproduktion. All framtida elproduktion, befintlig och tillkommande, måste vara fossilfri. Inom de tidsperspektiv som klimatet kräver är det för svenskt vidkommande framför allt vindkraft och kärnkraft som står till buds för en storskalig utbyggnad. Ny kärnkraft finns nu även på den politiska dagordningen. Men vilka är förutsättningarna för ny kärnkraft?

I detta andra seminarium av två ska vi särskilt belysa förutsättningar för investeringar i ny kärnkraft. Om vi bestämmer oss för att bygga ny kärnkraft, hur kan det åstadkommas på bästa sätt? Hur kan tidsplanerna göras så korta som möjligt och kostnaderna hållas så låga som möjligt?

Hur ser regelverken ut? Hur hanteras licensieringsfrågor? Vilka förändringar behöver göras?

Medverkande:

Svante Axelsson, Nationell Samordnare Fossilfritt Sverige, Anna Borg, vd Vattenfall, Nina Cromnier, generaldirektör Strålsäkerhetsmyndigheten, Lennart Evrell, IVA-ledamot, styrelseordförande SSAB, Stefan Herlitz, Karlskoga kommun, Jan-Olof Jacke, IVA-ledamot, vd Svenskt Näringsliv, Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden, Åsa Pettersson, vd Energiföretagen och Anders Sundström, IVA-ledamot, styrelseordförande Kaunis Iron AB, Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige, Karl Bergman, forskningschef Vattenfall och ordförande IVAs Temaråd Klimat-resurser-energi.

Moderator Lars G Josefsson, IVA-ledamot, ordförande Watts 2 You AB.

Seminariet arrangeras av IVAs temaråd Klimat, Resurser och Energi. 

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.