Ny kärnkraft: vilka är de nya teknikerna?

Vilken ny teknik finns tillgänglig och hur skiljer den sig från befintliga kärnkraftverk i Sverige? Välkommen till ett kärnkraftsseminarium där flera ledande experter belyser det nya teknikläget.

Streamas live

Livesändningen av seminariet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan.) 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm eller www.iva.se
Onsdag den 30 november 2022 16:00 - 18:30

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

En av de viktigaste åtgärderna för minskad klimatpåverkan är elektrifiering av transporter och industriprocesser. Det kommer leda till kraftigt ökad elanvändning och behov av mer elproduktion. All framtida elproduktion, befintlig och tillkommande, måste vara fossilfri. Inom de tidsperspektiv som klimatet kräver är det för svenskt vidkommande framför allt vindkraft och kärnkraft som står till buds för en storskalig utbyggnad. Men vilka är förutsättningarna för ny kärnkraft?

I detta seminarium belyser vi teknikläget för kärnkraftverk. Vilken ny teknik finns tillgänglig? Hur skiljer den sig från dagens kärnkraftverk? Vilken teknik är under utveckling och när kan den vara tillgänglig. Kostnadsaspekter och tidsramar kommer diskuteras.

Seminariet avslutas med mingel där diskussionen kan fortsätta för de som önskar. 

Medverkande: 

Karl Bergman, Vice President R&D, Vattenfall AB (moderator), Anna Nordling, Director Energy, WSP, Marcus Eriksson, Technical Advisor Nuclear Tech, Vattenfall AB, Robin Henningsson, Head of Nuclear Asset Strategy, Uniper, Pär Olsson, professor i fysik med inriktning mot kärntekniska material från KTH, Christian Sjölander, grundare av Kärnfull Energi. Fler talare tillkommer. 

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.