Så blir industrin klimatneutral

Sverige har som mål att vara klimatneutralt till 2045. Ett utvecklat och konkurrenskraftigt näringsliv kan bidra till att vi når målet. Välkommen till lansering av en ny rapport från Vägval för klimatet.

Ett seminarium med IVAs projekt Vägval för klimatet.

IVA Konferencenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 23 april 2019 13:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Industrin släpper årligen ut växthusgaser motsvarande 17 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en tredjedel av alla utsläpp i Sverige.

För att möta klimatmålen utvecklar befintliga industrier sin verksamhet och nya industrier växer fram. Rätt hanterat skapar det möjligheter för svensk industri att långsiktigt öka sin konkurrenskraft. En omställning innebär också en affärsrisk för enskilda företag då det kan röra sig om stora investeringar i ny teknik på en osäker marknad. För att det ska lyckas krävs stabila förutsättningar och en bred samverkan mellan olika aktörer.

Välkommen till ett seminarium med  IVAs projekt Vägval för klimatet, där arbetsgruppen Industrisystem lanserar en ny rapport med fakta och analys. 

Moderator är Anja Alemdar, Energiföretagen. Talare är bland annat projektets ordförande Elisabeth Nilsson, projektledare Karin Byman, ordförande för delprojekt Industrisystem Mikael Dahlgren och delprojektledare Anna Nordling. Dessutom deltar Mikael Möller, Ikem, Göran Hult, Fortum, Anna Wallentin, Energigas Sverige, Karin Comstedt Webb, Cementa, Magnus Berg, Skogsindustrierna och Helén Axelsson, Jernkontoret. Medverkande politiker är Birger Lahti (V), Cecilie Tenfjord Toftby (M), Lorentz Tovatt (MP), Martin Kinnunen (SD) och Patrik Engström (S).

Seminariet streamas.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.