Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen

Sveriges mål är att vara klimatneutralt till 2045. Ett utvecklat och konkurrenskraftigt jordbruk är en av förutsättningarna för att nå målet.

KSLA, Drottninggatan 95 B
Hitta hit
Onsdag den 16 oktober 2019 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Du kan se seminariet i efterhand här.

Det svenska jordbruket står idag för 7 av  52,7 miljoner ton koldioxid. Hur ser möjligheterna ut för en klimatomställning av jordbruket -  samtidigt som samhällets behov av livsmedel möts?

I samband med seminaririet lanseras rapporten Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen från Vägval för klimatet. Den pekar bland annat på att hög konkurrenskraft och politiskt stöd är avgörande för att öka klimatnyttan från svenskt jordbruk samt att Sverige kan göra global nytta genom produktion och konsumtion av svensk mat.

Välkomna till ett seminarium om hur det svenska jordbrukssystemet kan bidra till ett klimatneutralt Sverige 2045.

Stefan Nyström, Naturvårdsverket, är moderator. Deltagare är Ingrid Rydberg och Lennart Wikström, ordförande respektive projektledare Jordbrukssystem KSLA, Hilda Runsten, LRF, Charlotta Szczepanowski, Coop, Marie Gidlund, Sweden Food Arena, Tomas Kätterer, SLU,  och Christel Cederberg, Chalmers, Peter Borring, LRF Östergötland, Emma Frödå, Danske Bank, Louise Ungert, KSLA, Claes Johansson, Lantmännen. Även politiker kommer att reflektera utifrån sina perspektiv: Kristina Yngwe (C), Birger Lahti (V), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Martin Kinnunen (SD), Joar Forssell (L), Patrik Engström (S) och Maria Gardefjell (MP) .

Senminariet stremas.

Kontaktinformation

Caroline Linden
projektkoordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.