Ny rapport från Vägval för klimatet: Så klarar det svenska samhället klimatmålen

Vad krävs för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045?

SEMINARIET ÄR FULLBOKAT. Kontakta caroline.linden@iva.se för väntelista.

GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 19 september 2019 13:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Hur kan vi skapa förutsättningar för innovativa och lönsamma företag, stabila regelverk och effektiva myndigheter på alla samhällsnivåer? Under seminariet den 19 september kommer detta att diskuteras ur en rad aspekter. I samband med seminariet presenteras även den nya rapporten Så klarar det svenska samhället klimatmålen.

Välkommen till ett seminarium om hur omställningen för att nå klimatmålen kan gå till.

SEMINARIET ÄR FULLBOKAT. Kontakta caroline.linden@iva.se för väntelista. 

IVAs projekt Vägval för klimatet ska ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft.

Moderator är Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, och adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet

PROGRAM

Välkommen
Elisabeth Nilsson, ordförande Vägval för klimatet

Att nå klimatmålen
Karin Byman, huvudprojektledare Vägval för klimatet

Hur möter vi omställningens krav?
Hur har omställningar sett ut historiskt – vilken roll har staten haft – vad kan näringslivet göra? Klimatpolitikens möjliggörare och verktygslåda.
Stefan Nyström, ordförande Samhällsgruppen och klimatchef Naturvårdsverket och Staffan Eriksson, projektledare IVA. 

Spelregler för samhällsomställning
Institutionella ramverk och en styrande innovations- och näringspolitik
Dan Hjalmarsson, Senior Research Fellow, Handelshögskolan i Stockholm
Det finansiella systemet och gröna obligationer – styr det i rätt riktning?
Kristina Forsbacka, advokat/industridoktorand, Luleå tekniska universitet
Skattesystemet i teori och praktik
Anna Wallentin, avdelningschef Energigas Sverige

Hur ska det gå till praktiken?
Gemensamma mål men olika affärslogiker? 
Christina Lindbäck
, hållbarhetschef NCC
Företagens målsättning, genomförande och behov av effektivisering
Tina Karlberg, Senior Account Manager Siemens
Effektiv kommunstyrning med klimatet i fokus
Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala kommun
Cirkularitet och resurseffektivitet som en central del i klimatarbetet
Per Everhill
, Ansvarig Public Affairs, Tekniska verken Linköping

Politikerpanel
Hur ser våra riksdagspartier på omställningen?
Lorentz Tovatt (MP), Patrik Engström (S), Joar Forssell (L), Hampus Hagman (KD), Birger Lahti (V) och Martin Kinnunen (SD).

Frågor från publiken, avslutning och kaffemingel.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.