Så klarar transportsektorn klimatmålen

Sverige har som mål att vara klimatneutralt till 2045. Det krävs en snabb och radikal omställning av transportsystemet för att nå målet.

Ett seminarium med IVAs projekt Vägval för klimatet.

IVA Konferencenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 12 juni 2019 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och uppgick till 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017. Bunkring av bränsle för utrikes flyg och sjöfart bidrar med ytterligare 10 miljoner ton.

Transportsektorns utsläpp minskar – men det går för långsamt för att vi ska nå uppsatta klimatmål. Förnybara drivmedel och energieffektiva fordon räcker inte. Vi måste ställa om mot ett mer transporteffektivt samhälle för att lyckas. Sverige kan inte nå målen på egen hand. Ett internationellt samarbete, inte minst inom EU, är avgörande. 

Välkommen till ett seminarium om hur transportsektorn kan bli klimatneutral till 2045. Medverkar gör bland andra Elisabeth Nilsson, ordförande i Vägval för klimatet, Hans Folkesson, ordförande och Kristina Haraldsson, projektledare i arbetsgruppen, Anders Berger, Volvo, Anders Bylund, Siemens, Björn Fredriksson Möller, E.On, Erica Kronhöffer, Tågoperatörerna, Henrik Littorin, Swedavia, och Sven Hunhammar, Trafikverket. Medverkande politiker är Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Patrik Engström (S), Martin Kinnunen (SD), Hampus Hagman (KD) och Birger Lahti (V).

Moderator är Karin Byman, IVA, huvudprojektledare i Vägval för klimatet.

Seminariet streamas.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.