Ny rapport: Så kan vi öka kvaliteten i svensk forskning

Sverige har ett av de bästa systemen i världen för att bedriva forskning. Men trots mycket goda förutsättningar lyckas inte Sverige vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

Dr Michael Stampfer medverkar i seminariet som är ett samarbete mellan Formas och IVA

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 14 november 2019 17:30 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Svensk forskningen håller hög kvalitet men är inte excellent.  Finansieringsgraden är hög, forskningens frihet värnas och mängden forskning är stor i relation till antalet invånare.  Men trots mycket goda förutsättningar lyckas inte Sverige vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

Det konstaterar den internationelle analytikern Dr Michael Stampfer i en ny rapport som Formas låtit göra. Rapporten är en genomlysning av det svenska forsknings- och innovationssamhället och tar upp ett antal olika områden där det finns förbättringspotential, för såväl lärosäten som för forskningsfinansiärer, för att Sverige ska nå en internationell topposition.

Medverkande:  Agneta Blad, ordförande Vetenskapsrådet, Dan Larhammarprofessor i molekylär cellbiologi, Uppsala universitet, Ingrid Petersson, generaldirektör Formas Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet och Martin Wikström, temachef forskning och utbildning IVA. 

Moderator: Peter Larsson, ordförande för IVAs avdelnig för Utbildning och forskning

Seminariet hålls på engelska 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.