Ny teknik för ny pedagogik - hinner lärandet med?

Allt fler skolor och högskolor lyfter in digitala hjälpmedel i undervisningen. Hur påverkar det inlärningen? Utnyttjar vi möjligheterna att förstärka Sverige som kunskapsnation?
IVAs Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 15 oktober 2015 17:30 - 19:00

Snabb teknikutveckling inom IT-området ger helt nya möjligheter för utbildning på alla nivåer. Datorer, läsplattor och nätet ger tillgång till en fantastisk kunskapsbank.

  • Vilka är nyckelfaktorerna bakom en bra nätbaserad utbildning?
  • Hur påverkar IT vårt sätt att undervisa?
  • Hur kan visualisering användas för att stärka barns lärande?
  • Vilka möjligheter och utmaningar för skolan innebär nya digitala lärresurser?

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden

Medverkande

Elin Holmsten, Akademichef, Högskolan Dalarna har 15 års erfarenhet från nätbaserad utbildning, både som lärare och chef. Drygt 60 procent av Högskolan Dalarnas studenter läser idag nätbaserat. Studentnöjdheten är stor. Men vilka faktorer ligger bakom framgångarna?

Stefan Hrastinski, professor, KTH diskuterar möjligheter och utmaningar med att använda IT för att stödja undervisning och lärande. Förändrar IT vårt sätt att undervisa och lära? Förespråkare menar att IT kan stödja delning av kunskap och bidra till aktivt lärande. Kritikerna menar att inspelade föreläsningar och digitalt material har lett till fokus på detaljkunskaper och ytligt lärande.

Eva Pethrus, Director of Sales and Customer Engagment, Sensavis belyser varför det är viktigare än någonsin att integrera visuellt lärande i undervisningen. Hur kan den bidra till inkludering? Hur ska visualisering bli en naturligt del av undervisningen i den svenska skolan?

Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket, en myndighet där olika aspekter av digitaliseringen är centrala frågeställningar.  Hon inleder den avslutande paneldebatten. 

I debatten medverkar också David Black-Schaffer, universitetslektor Institutionen för informationsteknologi, Uppsala Universitet,  Maria Stockhaus, riksdagsledamot (m) och suppleant i Utbildningsutskottet, och  Lovisa Bergström, IVAs Studentråd.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.