Nya affärsmodeller för energieffektivisering

Det går att effektivisera Sveriges energianvändning med 50 procent. Men då krävs ett delvis nytt tänkande och nya affärsmodeller
Hästgatan 1, Visby
Hitta hit
Måndag den 30 juni 2014 08:00 - 09:30

Energieffektivisering kan vara en central del av affärsidén i form av den tjänst eller produkt som företaget säljer. En energieffektiv verksamhet kan också vara en viktig del av varumärket, eller ett förhållningssätt som prioriteras av ägarna och ledningen. 

Nya affärsmodeller kan uppstå genom att mäta och visualisera energianvändningen, vilket man gjort i fastighetsbolaget Humlegården. Då krävs tillgång till mätdata.

Det kan också uppstå nya affärsmöjligheter genom samverkan mellan olika aktörer. Exempelvis finns samverkan mellan industrier med överskottsvärme och fjärrvärmeföretag, till exempel Bomhus Energi i Gävle. Nu börjar liknande möjligheter skapas även för fastighetsägare som kan leverera överskottsvärme. Denna typ av samverkan kan öka om det finns möjlighet att lyfta bort en del av den finansiella risken.

Välkommen till ett seminarium med bl a professor Lars BergmanPer-Arne Rudbert, vd Humlegården, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Tommaso Auletta, ABB, Birgitta Resvik, Fortum, Kjell Jansson, Svensk energi, Maria Sandquist, Teknikföretagen, Anne Vadazs Nilsson, Energimarknadsinspektionen och Björn O. Nilsson, vd IVA.

Moderator: Bo Normark

Ingen anmälan krävs

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.