Nya biobaserade material – hur ska lovande forskning bli innovationer?

Skogsnäringen är nyckeln för att Sverige ska ta täten i en globalt växande cirkulär bioekonomi. Nya biobaserade material innebär stora möjligheter. Men vilka drivkrafter krävs för att dagens lovande forskning ska resultera i nya produkter som efterfrågas på marknaden?
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 13 november 2014 16:00 - 18:00

Skogsindustrin är en central del av svensk ekonomi. Produktionen motsvarar varje år över 200 miljarder och står för 12 procent av vår export. Dessutom har den förnyelsebara skogsråvaran en uthållig nettotillväxt. 

Skogsnäringen är också välinvesterad och Sveriges FoU världsledande. Men hur ska vi utnyttja vår starka skogsnäring för att ta täten i en globalt växande cirkulär bioekonomi, en hörnsten för hållbar tillväxt?

Nya biobaserade material kommer att få en central roll i denna utveckling. Helst ska de ha unika egenskaper jämfört med plast, betong och stål. Redan idag resulterar forskning i Sverige och utomlands i nya spännande sådana materialkoncept.

Utmaningen nu är att forskningsresultaten ska resultera i efterfrågade innovationer:

  • Vilka drivkrafter och incitament krävs?
  • Hur behöver innovationssystemet stärkas för att gynna forskningsbaserade innovationer inom området biobaserade material? 
  • Behöver vi bygga en nationell inkubator? En ”MAX TRÄ”?

Seminariet som avslutas med panelsamtal arrangeras av IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik i samarbete med BiMaC Innovation på KTH.

Medverkande: Lars Berglund, KTH och Wallenberg Wood Science Center (WWSC), Anders Brolin, StoraEnso Paul Gatenholm, Chalmers och WWSC, Mikael Lindström, KTH och WWSC, Ingemar Nilsson,  riksdagsledamot (s), medlem av näringsutskottet, Malcolm Norlin, investerare och entreprenör, Maria Ström, Vargön Innovation, Susanna Winzenburg, Bioinnovation,  Pia Wågberg, Innventia.

Moderator: Nippe Hylander, KTH

Välkommen

Paul Gatenholm, vice ordförande, IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik

Daniel Söderberg, föreståndare BiMaC Innovation

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.