Nya biobaserade material, produkter och tjänster

BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara.
IVA Konferens, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 23 februari 2016 17:30 - 19:00

Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Budgeten är planerad till 100 MSEK/år. Initialt finansieras satsningen av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. I dagsläget har programmet ett 60-tal intressenter, varav hälften är företag och hälften är organisationer, universitet och institut.

På seminariet får vi ta del av de projekt som nu drivs inom BioInnovation;

  • Framtidens biobaserade byggande och boende
  • Etablera närodlad textil i Sverige
  • Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier
  • 3D Printing med Woodink.

Medverkande är Susanna Winzenburg, programchef BioInnovation, Marie Johansson, Linnéuniversitet, Pernilla Walkenström, Swerea, Sune Wännström, SP och Karl Håkansson, Wallenberg Wood Science Center, Chalmers och Innventia. Moderator är Lena Heuts, Klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Välkommen!

Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna
Paul Gatenholm, Chalmers, Vice ordf. IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.