Nya cancerläkemedel för individanpassad behandling

Under de senaste åren har cancerforskningen gjort stora framsteg som lett till utvecklingen av nya behandlingsprinciper. Mest uppmärksammade är läkemedel som förstör patientens cancerceller genom att på ett helt nytt sätt aktivera immunsystemet. 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 16 maj 2016 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Utvecklingen innebär en ny era inom cancerterapin. Den ger hopp om bättre behandlingsresultat vid kombination av dessa nya läkemedel och andra läkemedel mot cancer.

Ansvariga myndigheter har nu godkänt de första immunonkologiska läkemedlen för användning i sjukvården.

  • Har de särbehandlats avseende dokumentationskrav, utredningstid, indikationsomfattning och uppföljningsstudier?
  • Vilka möjligheter och risker innebär det när de nya läkemedlen når behövande patienter?
  • Vilka utvecklingslinjer är mest lovande inom immunonkologin?
  • Hur ska de nya läkemedlen komma till bäst användning?
  • Vilken är kemoterapins plats i den nya miljön?
  • Hur ska kostnadsnivån hanteras för att tillåta användning på lika villkor i hela sjukvården?
{Facts box}

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.